Dissabte
15
Desembre
2018
10
30
Primer Concurs de Torrons de Panet
5/12/2018

L’Ajuntament de Polinyà de Xúquer convoca el Primer Concurs de Torrons de Panet.

Bases reguladores del Primer Concurs de Torrons de Panet de Polinyà de Xúquer”

PRIMER.- El concurs té com element de participació l’elaboració i presentació dels torrons de panet, entesos com a tals el fets amb moniato, cacau, sucre, canella i llima I després embolicat amb neula.

SEGON-  Podran participat totes aquelles persones que no siguen professionals i estiguen empadronades a Polinyà.  Cada participant presentarà dos peces de torrons de panet i hauran de ser d’elaboració pròpia.

TERCER.- Inscripció:  

Totes les persones interessades s’hauran d’inscriure per poder participar. Han de fer-ho a la Biblioteca Municipal, carrer Canonge Hernandis 4, en horari de dilluns a divendres de 17 a 20 hores, telèfon 96 297 37 27.

QUART.- Presentació:   

4.1. Els torrons es presentaran el dia 15 de desembre a l’hora que els serà indicada al locals municipals de les antigues escoles del carrer Trevijano. Seran dos peces de torrons del tamany habitual i no podran tindre ningun element que els puga resultar identificatiu de l’autor/autora.

4.2. En el punt de recollida dels torrons es posaran els dolços en una bolsa que s’identificarà amb un còdig, del que es donarà còpia a la persona que participa, guardant així l’anonimat de cara a la decisió del jurat.

4.3. Els participants esperaran al pati de les escoles mentre el jurat procedeix a la deliberació.

CINQUÉ.- PREMIS:

5.1. Hi haurà tres premis consistents en una peça de ceràmica tradicional per a cadascun dels guanyadors o guanyadores.

5.2  Tots els participants tindran un detall/regal com a record de la seua participació.

SISÉ.- Del Jurat

6.1. El Jurat estarà compost per: l’alcalde o persona en qui delegue, el tècnic municipal de cultura i les persones que l’Ajuntament considere convenient, atenent que el número total siga imparell.

6.2. El Jurat tindrà total llibertat per decidir sobre les qüestions que es puguen presentar, tant siga perque no estan a les bases o per a la seua interpretació.

6.3.  La persona premiada haurà d’estar present al pati de les Antigues Escoles Municipals en el moment de comunicar-se la decisió.

6.4.  Les decisions del jurat seràn inapelables.

6.5. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

6.7.  L’acte d’entrega de premis acabarà amb una degustació de torrons de panet per a tots els assistents.

Polinyà de Xúquer 23 de noviembre de 2018.