Dissabte
13
Octubre
2018
22
00
Oci Nocturn
5/10/2018

L'Ajuntament ha organitzat activitats d'oci nocturn per a jovens entre 10 i 16 anys. 

13 d'octubre: Jocs de Wii i Plai Station

20 d'octubre: Taller de mâgia

27 d'octubre: Taller cocktails sense alcohol

31 d'octubre: Festa Halloween.