Servei de recollida de mobles i trastos
L'Ajuntament de Polinyà  fa una recollida de trastos i mobles quatre vegades a l'any.
 
Cal traure allò del que vol desfer-se la nit abans després de les 9 de la nit.
 
Al llarg de 2017 estan previstos els següents dies:
  •  9 de març
  • 7 de juny
  • 7 de setembre
  • 14 de desembre.
Si vol desferse  d'alguna cosa abans d'eixes dades sempre te la possibilitat de l'ecopar d'Albalat o de l'Ecomobil