Plens Municipals

Els plens de l'Ajuntament  de Poplinyà de Xúquer són públics i per tant qualsevol persona pot assistir. Es dona la possibilitat de preguntar/intervindre en acabar el ple, fora d'acta.

Els plens es publicaran a la web una vegada aprovats per la Corporació Municipal al Ple Següent.

El que es publica és una cópia de l'acta que hi ha arxivada als llibres corresponents de l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer. En el procés de la còpia pot haver-hi un error de transcripció, deformació de quadres, textos,.... PER TANT es reitera el valor informatiu dels presents textos; davant algún dubte millor consulte l'original a l'Ajuntament.