Pagament a proveïdors

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS  - TRIMESTRAL

 

CÒDIG ENTITAT

17-46-197-AA-000

 

ENTITAT

POLINYÀ DE XÚQUER

 

Exercici

Trimestre

Ràtio d’operacions pagades

Ràtio d’operacions pendents de pagament

Període mitjà de pagament trimestral

2014

tercer

12,72

19,98

13,93

2014

quart

15,94

29,90

16,35

2015

primer

15,81

24,14

16,30

2015

segon

15,44

21,41

17,62

2015

tercer

8,97

25,01

10,73

2015

quart

8,97

25,01

10,73

2016

primer

12,26

27,32

13,14

2016

segon

15,55

21,37

16,05

2016

tercer

 8,64

24,96 

9,98 

2016

quart

16,77

26,04

19,69

2017

primer

15,60

27,48

16,74

2017

segon

14,36

21,56

15,38

2017

tercer

11,35

23,73

12,16

2017

quart

15,94

29,90

16,35

2018

primer

14,51

25,16

15,86

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS:       TRIMESTRAL - GLOBAL

 

 

Exercici

Trimestre

Període mitjà de pagament global

2014

tercer

13,93

2014

quart

16,35

2015

primer

16,30

2015

segon

17,62

2015

tercer

10,73

2015

quart

10,73

2016

primer

13,14

2016

segon

16,05

2016

tercer

9,98 

2016

quart

16,99

2017

primer

16,74

2017

segon

15,38

2017

tercer

12,16

2017

quart

16,35

2018

primer

15,86