Òrgans col·legiats

Els representants dels órgans col·legiats que es troben al ajuntament de Polinyà de Xúquer son els seguents:

 

- Associació Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat:  Vocal: Joan Nogueroles García.  Vocal Suplent – Oscar Navarro Torres

 

- Comissió de valoració de les ajudes socials:   (President) - Oscar Navarro Torres,  Vocals:  Dolores Moreno Ull, Inés Domínguez Chuliá, Juan M. Garcia Tristante

 

- Consell Agrari Municipal de Polinyà de Xúquer: (President) - Oscar Navarro Torres, Vocals: Dolores Moreno Ull , Inés Domínguez Chuliá,  Juan M. Garcia Tristante

 

- Consell Escolar: Representant:  Oscar Navarro Torres. Suplent- Mónica Vert Pérez

 

- Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la província de València Vocal - Mercé Escrivà Fuster. Vocal Suplent - Oscar Navarro Torres

 

- Consorci Ribera i Valldigna:  Representant: Oscar Navarro Torres, Suplents - Dolores Moreno Ull i Oscar Moragues Rubio

 

- Fons Valencià per la Solidaritat: Representant:  Dolores Moreno Ull. Suplent - Mónica Vert Pérez

 

- Mancomunitat Intermunicipal Albalat de la Ribera-Polinyà de Xúquer: Representants: Oscar Navarro Torres i  Dolores Moreno Ull

 

- Mancomunitat Ribera Baixa: Representants:  Oscar Navarro Torres i Dolores Moreno Ull. 

 

 

- Associació Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat:  Vocal: Joan Nogueroles García.  Vocal Suplent – Oscar Navarro Torres