Oficines Municipals

A la planta baixa, entrant a l'esquerra, està l'oficina general d'atenció al públic.

A la primera planta estan les oficines específiques.

Es convenient passa primer per atenció al públic, d'allí el dirigiran a la persona encarregada del tema que interese.