Corporacions Municipals anteriors
CORPORACIONS MUNICIPALS ENTRE 1979 I 2015

Aquestes son les corporacions municipals que han gobernat Polinyà de Xúquer des de l'entrada de la democracia fins la legislatura anterior.

Pots descarregarse un Excel amb totes les corporacions o consultar-les mes aball.