La bandera

L'any 2015, atenent les recomanacions de la Generalitat Valenciana sobre completar el tema de la simbologia local després de normatlitzar l'esctu municipal, l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer comença el tràmits per aprovar la bandera del poble. Així el ple del 29 de gener de 2015 aprova la proposta preparada, publicant-se l'expedient al Diari de la Generalitat Valenciana el 3 de març del mateix any.

 

El Consell d'Heràldica de la Comunitat Valenciana es mostra favorable a la proposta el 27 de novembre de 2015 i la Generalitat Valenciana acaba aprovant l'expedient amb una resolució de la Presidencia de la Generalitat de 18 de gener de 2016, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 2 de febrer d'eixe any.