Entrega de distinció de la Generalitat al policia local de Polinyà Rafael Chamorro
11/07/2017

El dimarts 11 de juliol va tindre lloc al complexe educatiu de Xest, a la seu de l’ Institut Valencià de Seguritat Pública, IVASPE, l’acte d’entrega de 562 distincions a agents de la policia local de la Comunitat Valenciana. Un d’eixos agents era Rafael Chamorro Burgos, policia local de Polinyà de Xúquer. 

La distinció es refereix a una actuació de l’agent en un cas de violència masclista que va tindre lloc en un domicilio de la nostra població la nit del 12 de juliol de 2016. La víctima va presentar al  registre d’entrada de l’Ajuntament una sol·licitud d’agraïment per l’ajuda i auxili prestats per l’agent. La Corporació Municipal en ple, atenent a la legislació vigent, aprovà el dia 14 de setembre iniciar un expedient per sol·licitar a la Generalitat Valenciana una felicitació pública. El 27 de gener d’enguany es va rebre una notificació de la Resolució de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències sobre concessió de la felicitació pública a títol individual a l'agent de la Policia Local, Rafael Chamorro Burgos. La Corporació Municipal fou informada al ple que tingué lloc el 9 de març del present i felicità en eixe mateix acte a l’agent que estava present.

En l’acte d’ahir el policia local Rafael Chamorro Burgos va estar acompanyat per l’alcalde Oscar Navarro Torres i el jefe de la Policia Local Jaime Alonso Almiñana.