Els plens municipals són sessions públiques de la corporació, composta en Polinyà per 11 regidors, amb la secretaria municipal. 

Per acord del ple del dos de febrer de 2016 la sessió ordinaria del Ple es cada dos mesos, el segon dijous, a les 21 hores.

Quan hi ha algún tema que ha de ser tractat de forma inmediata es convoca un ple extraordinari.

Ple extraordinari

Ple extraordinari

Es convoca ple extraordinari per al dimecres 12 d'abril de 2017 a les 14 hores.